Haeffler Balázs

Public Relations

 

Haeffler Balázs vagyok, A középiskola után 4 évig pszichológiát tanultam. Érdeklődési területem az emberek közötti kommunikáció-együttműködés, valamint a család – mint mikroközösség – működési formájának tanulmányozása volt. 

Dolgoztam utazási irodánál, reklám- és vendéglátóiparban, tanárként, - kül- és belföldön egyaránt. Bárhol is fordultam meg a világban, helyszíntől és körülményektől szinte függetlenül, azt tapasztaltam, hogy az emberek valójában elzárkóznak egymástól. Amit kommunikációnak hívunk, nem egy kölcsönösségen alapuló oda-vissza működő folyamat, hanem hírközlés, illetve bizonyos információk elvétele a másik embertől, szemléletmódját és irányultságát tekintve egyoldalú.

A PDF Alapítvány arra vállalkozott, hogy helyreállítja azt a természetes egyensúlyt, ahol az ember elégedett helyzetével a Világban, ezért nyitottá válik akár saját korosztályának, akár az őt megelőző, vagy időben utána következő korosztály élethelyzetének, lehetőségeinek megismerésére, - kapcsolatépítésre.
Szervezett táborok, programok keretében játékosan vezetjük rá a gyerekeket arra a szemléletmódra, hogy hasonló korú társaikban ne legyőzendő ellenfelet, hanem kiegészíthető „játszó”társat keressenek, akiknek tudásával, gondolataival töltekezhetnek, illetve akikkel megoszthatják saját ismereteiket, ezért a foglalkozás végeztével együttműködésük eredménye kölcsönös érzelmi-szellemi épülés.

Úgy gondolom, e társadalomformáló teremtő erő, kimozgatja az embereket jelenlegi elszigetelődésen alapuló zárt világukból. Hosszú távon pedig elvezethet egy – az egyéni élet érdekein túlmutató – generációkat és kontinenseket összekapcsoló kommunikációs együttműködéshez, ahol a résztvevők célja az adott területek tudáshalmazának szükségesség mentén történő kiegészítése. 

A folyamat szerves alkotóelemét képezi a Család, melynek alapfeladata, hogy mint mikroközösségben, a gyermekek kicsiben, szüleik szeretetétől védett környezetben tapasztalatot szerezhessenek az („apáról fiúra szálló”) ember-embert épít kapcsolatról.
Arról hogyan lehet a különböző történelmi időkben és életkorokban szerzett tapasztalatokat egymáshoz csatlakoztatni, mert a Család az a közösségi tér, ahol kialakításra kerül a gyermek személyisége, érzelem- és gondolatvilága, az az eszköztár, melynek segítségével a fiatal élet képessé válik megérteni a körülötte lévő környezet működését, s megtalálhatja helyét a Világban. Eközben - a pontos lekövetési technika segítségével - folyamatos visszajelzést is adnak szüleiknek saját életük működtetéséről. 

A PDF Alapítvány gondolatiságával teljes mértékben egyet értve örömmel azonosulok, azzal az újszerű egyedi látásmóddal, mellyel a közösséget és azon belül az egyént közelíti meg. Bemutatva hogy egyéni boldogságunk kulcsa, egyben boldogulásunk megoldása is, hogy visszakerüljünk saját teremtett középpontunkba. Ehhez nem elvont gondolatokra van szükség, csak bárki által elsajátítható türelemre, odafigyelésre, tiszteletre egymás és a mindannyiunkat körülvevő természeti környezet iránt. Hiszem, hogy ez maga a varázslat, ezért minden eddig szerzett tapasztalatommal, tudásommal és az emberek iránti elkötelezett lelkesedésemmel szeretném erősíteni a PDF Alapítvány csapatát. Az Alapítvány rendezvényein, oktatásain, részt vevőknek szeretném megmutatni, hogyan jöhet létre korosztályok között és azokon belül kölcsönösségen alapuló hatékony együttműködés, azzal a céllal, hogy a résztvevők egyszerre emeljék egymás – s hatásuk produktívan érvényesüljön  a környezetben. Nagyon örülök, hogy a PDF Alapítvány csapatában dolgozhatok.