Mosolyfészek Program

Mosolyfészek


A Mosolyfészek mindenki számára nyitott, aki szeretne mosolyogni az életben. Életünk szépségeinek a megélése a problémák, nehézségek felfedezésén és megoldásán, kezelésén keresztül könnyebben felismerhetővé, megélhetővé válik.

Azért hoztuk létre ezt a fészket, hogy Gyermek, Felnőtt, és a Család egyaránt részesülni tudjon életének örömteli pillanataiban, és azt képes legyen megosztani másokkal is. Saját természetünk működését igyekszünk összehangolni a Természet adta lehetőségekkel. Működjünk együtt természetesen, bontsuk ki saját egyediségünket! Erre leginkább fogékony a gyermek a maga nyitottságával, gyermeki nagyszerűségével.

Életünkben a kihívások megoldása rávezet bennünket arra, hogy a szerzett tapasztalatokkal gazdagodva teljesebb emberré váljunk, és erősítsük a személyiséget. Lehetőséget nyújtanak a fejlődéshez, változáshoz, az élethez való viszonyuláshoz. Egyéni és csoportos foglalkozásaink a természetes működésre helyezik a hangsúlyt. Saját természetünk nagyszerűségének a felismerésével megtanulunk illeszkedni másokhoz és felelősséggel együttműködni!

Szolgáltatásaink:

 • Egyéni és/vagy csoportos mozgásfejlesztés

 • Egyéni és/vagy csoportos készség/képességfejlesztés

 • Evéssel, táplálkozással kapcsolatos segítségnyújtás

 • Egészséges életmódot segítő foglalkozások

 • Kialakult traumák kezelése, stressz oldása

 • Életbeni nehézségek, problémák felismerése, megoldása

Amiben segítséget nyújtunk:

 • Figyelmi, tanulási, probléma érzelmi állapotainak oldásában, megoldási készségek, képességek erősítésében

 • A természetes játék, játszás, a kreativitás életkori és egyedi sajátosságok alakulásában, kibontakoztatásában

 • A közösségre, óvodára, iskolára való felkészülésben

 • Koraszülött, eltérő fejlődésmenetű gyermekek fejlesztésében

 • A gyermek szociális készségeiben, közösségekben jelentkező magatartási, beilleszkedési nehézségek esetén

 • A gyermek kommunikációs és beszédkészségeinek alakításában, fejlesztésében

 • A gyermek nagymozgásos, mozgáskoordinációs képességeiben

 • Izomgörcsök, múltbeli stresszek feloldásában, feldolgozásában

 • A gyermek finommozgásos tevékenységeiben, rajzkészségében

 • Állat,- és növényvilághoz való kapcsolódó tudás bővítésében

 • A Természethez kapcsolódó spontán viszonyulásban

 • A magyar néphagyományok, a mesék és mondókák ősi értékeinek közös újrafelfedezésében

Valamint a gyermek táplálkozási, folyadék beviteli nehézségei kapcsán, tanácsadás keretein belül: szoptatási, hozzátáplálási, szilárd ételfogyasztás esetében, valamint például fogmosási problémák esetén is.

Előfordulhatnak:

 • szoptatási problémák, lassú/gyors étkezési periódusok

 • hozzátáplálás megkezdésének, az átállás időszakának nehézségei

 • nyelési és rágási nehézségek

 • ajak és nyelvmozgások nehezítettsége

 • érzékenységek az ételek elfogadásában (állag, szín, szag, hőmérséklet)

 • nem érdekli a táplálkozás, nehezen köthető le a figyelme

Hogyan zajlanak a foglalkozások?

Fejlesztés 0-7 éves korig elérhető, a gyermek és család szükségleteitől függően egyéni és/vagy csoportos formában. A fejlesztés formáját a családdal, és a gyermekkel való első találkozáskor, beszélgetéssel, játékos felméréssel igazítjuk be.

A gyermek a foglalkozást egy játékos tevékenységnek éli meg, amiben örömét leli. A szülőknek tanácsadás, gyakorló anyag biztosított az otthoni fejlesztéshez.