Lackó Renáta


Lackó Renáta vagyok, hegedűművész, hegedűtanár, művészettörténész, zenetudományi végzettséggel. Miután befejeztem tanulmányaimat Magyarországon, Svájcban és Németországban éltem. Jelenleg, immár 10 éve, Olaszországban tanítok hegedűt. A zenetanításban meghatározónak tartom, hogy a tanítvány érzékelje a teremtés örömét a hangok létrehozása által. A tanítás mellett rendszeresen koncertezem. A klasszikus zene mellett klezmerrel és a magyar népzenével is foglalkozom, ezek közelebb hoznak gyökereimhez.

A zene révén már kiskoromtól sokat utaztam. Ennek folyamán mindig otthon éreztem magam a nemzetközi környezetben, és megtanultam négy nyelven folyékonyan kommunikálni. Tagja voltam a Jeunesses Musicales Világzenekarnak, melyben 40 különböző országból vesznek részt muzsikusok. Meghatározó tapasztalat volt, hogy a zene tényleg nem ismer határokat. Annak ellenére, hogy sokféle nyelven beszeltünk, képesek voltunk megérteni egymást és együtt muzsikálni. A különlegességet ebben a környezetben a magunkkal hozott kultúrák sokszínűsége határozta meg. Ebből a mozaikból egy teljesen összefüggő, új minőség keletkezett. 

A világban érzékelhető egybecsengések mindig is elbűvöltek. Hogyan lehetséges, hogy az oxigén atom felépítése megfelel a dúr skáláénak, egy zenemű struktúrája egy katedrálisénak, a csigaház arányai Bach invenciójának? 

Sokkal mélyebb megértésig juthatunk el, ha a dolgokat összefüggéseiben vizsgáljuk. Például, hogy a ritmus úgy a zenében, mint a természetben meghatározó elem. Nem kell zenésznek lenni ahhoz, hogy meghallja az ember, ha egy zeneszámban valaki kiesik a ritmusból. Ha valamelyik szervünk nem működik a saját ritmusa szerint, hamar tudomást szerzünk róla, mert megbetegszünk. A mai nagyvárosi életritmus ezzel szemben nem ad lehetőséget arra, hogy észrevegyük, ha nem vagyunk összhangban a természettel. Én magam is nagyvárosi környezetben nőttem fel, és hosszú idő telt el, amíg tudatosan elkezdtem keresni a természettel való harmóniát. A létezés erejét. Azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül. 

Mindannyiunkban megszámlálhatatlanul sok lehetőség rejlik. Önmagunk korlátait félelmeink, elképzeléseink határozzák meg. Ezek feloldásához folyamatos belső munka szükséges, de a teljes kinyilvánulás csak egy közösség formájában lehetséges. A PDF segít felismerni, hogy mi magunk képesek vagyunk változtatni közvetlen és távolabbi világunkon. Megvilágítja a lehetőséget, miként lehet megsokszorozni az erőnket, másokat is segítve és összhangban a környezetünkkel, szerves szemlélettel kíván segíteni az életünk kiteljesedésében.

Abban mutat utat, hogyan találhatjuk meg a mindennapi életben való megelégedettségünket a személyes felelősségvállalás által. A legkülönbözőbb korosztályok számára mutatja meg, hogy a környezetvédelem nem egy plusz tevékenység, hanem egy komplex és felelősségteljes életcél. Ismeretterjesztő programjai az iskolákban lehetőséget adnak, hogy a következő generációk már egy ilyen tudatban nőjenek fel. 

Filozófiája, melyben a lokális adottságokat figyelembe véve alakítja globális célkitűzéseit, azonnal magával ragadott. A különbözőséget előnynek tartja, nem akar átlagosítani, hanem az egyéni tulajdonságokat megtartva kíván új értékeket létrehozni. 

Nagy örömmel töltött el, amikor a PDF tevékenységét megismertem és felfedeztem, hogy az Alapítvány segítséget nyújt megtalálni ehhez az utat. Megtisztelő a lehetőség, hogy részt vegyek az Alapítvány munkájában.