Globális és Lokális Kommunikációs Program

Modern világunkban az emberek és társadalmaik közötti kommunikáció a tradicionális kereteken túllépett és egy új globális teret hozott létre, melybe illesztette az emberiség teljességét. Kinyílt a kapcsolódások tárháza és eddig fel nem fedezett lehetőségeket tartogat. Mindig megújuló kérdés, hogy Identitásunk teljessége és Globális Énünk megférhet-e egy testben, egy életben vagy szükségképpen ellentmondásos viszonyban áll a kettő egymással. Mi hisszük, hogy nem alapértelmezett a diszharmónia. PDFoundation Globális és Lokális Kommunikációs Programunk keretében olyan élményekre tehetnek szert a résztvevők, juthatnak ismeretekhez, létesíthetnek multikulturális és multinacionális láncokat, amelyek egyszerre gondoskodnak önmaguk személyes megfelelésének, tehetségének és önazonosságtudatának teljes kialakulásáról és ugyanezzel párhuzamosan a globális térben teljes potenciáljával megjelenni képes, a világ teljességére való nyitott gondolatiság létrejöttét, világpolgári személyiség kialakulását gondozza.

A PDFoundation Globális és Lokális Kommunikációs Program, Kiss Anett elnökasszony gondoskodásának köszönhetően, a mediatizált világba már beleszületett fiatal felnőtt és a gyermek korosztályokon keresztül kívánja a hazai és a globális társadalmat megszólítani és szoros felelősségvállalási szövedékbe forrasztani. Programunk elsősorban arra vállalkozik, hogy témaazonos tudatosságot fogalmazzon meg, tematizáljon és tegyen közérthető kinccsé. A szervesült művelődés elérése az emberiség egyetemes érdeke, mely záloga minden egyetértésnek és béketeremtési folyamatnak kontinensek, népek, társadalmi osztályok, illetve eltérő életkörülmények között élők esetében is. Várakozásaink szerint tevékenységünk eredményeképpen jelentősen megnövekszik az emberiség összegészének önmaga felé irányuló és egyúttal a közösség egésze felé ható megelégedettsége, szeretetérzése.

Kiss Anett tehetséges, képzett, feladatait mindenkor a legteljesebb felelősséggel vállaló és ellátó társunk. Számos alkalommal nyűgözte le tanárait tehetségével iskoláiban, illetve egyéb megmérettetéseken és szerzett önmagának népszerűséget társai között. Személye biztosíték mindannyiunk számára a jól irányzott, szakmailag helyesen felállított stratégiai megformáltságra és arra, hogy mindig a közösség véleményének képviseletében jár el.

Hajnal Gyöngyi
alapító

Projektek

Modern világunkban az emberek és társadalmaik közötti kommunikáció a tradicionális kereteken túllépett és egy új globális teret hozott létre, melybe illesztette az emberiség teljességét.