Mosolyfészek Program

A Mosolyfészek a PDF Állat- és környezetvédelmi Alapítvány részeként abban a küldetésben vesz részt, melyben az egyén, így a gyermek fejlődése, valamint egyéniségének kibontakoztatása áll a középpontban.

Alapelvünk, hogy mindenki egyéni és speciális. Mindenki úgy tökéletes, ahogy van. Más megélni, megtapasztalni és megoldanivalója van. Mindannyian a saját, különleges módunkon vagyunk képesek gondolkodni, mozogni, beszélni, változni és megélni a mindennapokat, ezért mindenkit a saját nyelvén, a saját gondolkodásán, mozgásvilágán, érdeklődésén, képességein keresztül lehet megközelíteni.

Célunk, hogy a gyermek a foglalkozásokon, és azok által tanuljon meg figyelni önmagára és környezetére, és merje megélni érzelmeit, mely az embert működtető alapszükséglet. Mindennapi cselekvéseit a tudatosság, a helyzetek legszélesebbkörű megtapasztalása és azok egyénre szabott értelmezése hassa át.

A foglalkozásokon a természeti és az emberi értékek felfedezését, a természettel való együtt létezést formáljuk. Előtérbe helyezzük az emberi kapcsolatok általi egyéniségépítést, tehát a gyermeki lélek legoptimálisabb fejlődését generáljuk a lehető legkomplexebb nevelési, tanulási, és szociokulturális tevékenységkörökön keresztül.

Szervesen működő egyéni és csoportos fejlesztési lehetőséget biztosítunk a játék, a művészetek, a mozgás, a kreálás, a talpdiagnosztika és talppontoldás általi közegekben.

Egyaránt várunk minden olyan gyermeket és felnőttet, akik problémájuk, és nehézségeik megoldására keresnek utat az egyéni, a társas és a társadalmi élet tekintetében.