Támogatói és Orientációs Program

Életünk során számos esetben történik, hogy őszinte lelkesedéssel fogunk valamihez. Érezzük, hogy jelenlétünk a helyzetben fontos másoknak és nekünk is. Minden remekül alakul, mígnem váratlanul, nehezen megfogható módon minden mintha elveszni akarna, kicsúszni a kezeink közül. Sajgó szívvel vesszük tudomásul, hogy amit éppen hogy megszerettünk az elpártol tőlünk, önvádat, feszültséget hagyva maga után.

A PDFoundation Támogatói és Orientációs Programja arra vállalkozik, hogy élményszerűen bevezessen a természetes környezet és az ember hétköznapi viszonyrendszerén át az okokba, amik az említett módon kedvünket és erőnket sokszor megtréfálják. A természetben rendre megtalálhatóak azon kihívások, melyekkel szembesülve éppen e tárgyban juthatunk alapvető ismeretekhez, illetve felismerésekre tehetünk szert. Az egyéni stabilitás, az önkép, a társadalmi és a személyes lényünk képe, illetve terveink, életcélunk megfogalmazásához pontosan az a természetes élményen alapuló egyszerre közösségi és egyéni helyzetmegélés szükséges, melyeket kizárólagosan ebben a természettel való közvetlen találkozási és együttműködési helyzetben valósíthatunk meg.

Csoportos alkalmainkon partnereinkkel együttműködve biztosítjuk a megfelelő helyszínt és stratégiát. Együtt veszünk részt a csoportok aktív tagjaként a természeti környezet életében és tapasztaljuk meg együttesen és egyesével is önmagunk szereplésének élményét az egyedülálló környezetben. Azon elsősorban felnőtt vagy családi közösségeknek szervezzük ezt a programot, akik természetbarátok, vagy szívesen kóstolnának bele a növényvilág, az állatvilág és a földrajzi környezet adta kalandba. Mindenkit megszólít a PDFoundation Támogatói és Orientációs Programja, aki szükségesnek tartja azt, hogy az életünket egy fejlődési folyamatként képesek legyünk meglátni, aki ebben a folyamatban szívesen tapasztalja meg nem csak önmaga fejlődését, tehetségeinek kibontakoztatását, hanem társai kibontakozását is szívesen tanulja meg segíteni ezzel egy időben.

Tudományos munkám csakúgy, mint személyes megfigyeléseim rámutattak, hogy sok tehetségre nem figyelünk fel sem önmagunkban, sem társadalmi szinten. Márpedig ezek felszínre hozása és megélése nem csak egyéni, de össztársadalmi, népjóléti és gazdasági érdek is.

Örömömre szolgál, hogy A PDFoundation csapata és különképpen Tóthné Szedunka Györgyi, a környezetvédelmi szakmai tanácsadói csoporttal együtt elfogadta a felkérést e program bonyolítására. Az ő személyük emberi és szakmai biztosítékot jelent a körültekintésre, a precizitásra, a kommunikációs tér kialakítására, a szakmai keretekre és mindenek felett a személyes fejlődési lehetőségekre.

Hajnal Gyöngyi
alapító