Társadalmi Felelősségvállalás Program

Soha sem lehet annyira hétköznapi fontosságú egy, az egyén társadalmi szerepvállalását segítő kezdeményezés, mint napjainkban. Olyan közösségeket alkotunk a nagytársadalmi keretek között, amelyeknek létező és működő belső intézményi szerkezeti elemekkel szolgálják és biztosítják minden honfitársunk életének körülményeit. Gondozzák minden korosztály és érdeklődési kör megjelenését a társadalom színpadán. Iskolákat, szociális intézményeket, államirányítási rendszert, stb. működtetnek.
Számos feladatra, amely szintén szükséglete a közösségi létezésnek azonban mégsem vállalkozhatnak. Mivoltukból adódóan ugyanis csakis intézmény jellegű élményt nyújthatnak. Még akkor is, ha megbízottjuk jár el a nevükben, hiszen az adott élethelyzetben ez a személy intézményi képviseletet lát el.
Az emberi lénynek azonban közvetlen társas élményre szintén szüksége van ahhoz, hogy teljes értékű életet élhessen. Erre az igényre nem jelent megoldást az intézményesített közösségi gondoskodás személyre szabása. Pontosan azért nem, mert a kedvezményezett azt éli meg, hogy egy intézményi figyelem forma hárul rá, még ha az kellően részletgazdag is.

A PDFoundation társadalmi felelősségvállalás programja éppen ezt az eddig fel nem dolgozott és ki nem elégített emberi igényt kívánja szolgálni és kiszolgálni. Nevezetesen az emberi tényezőben egyénileg támadó kreatív és önkifejező erőt, annak célba juttathatóságát kívánja kialakítani és bonyolítani, illetve ennek találkozását elősegíteni az igény oldalával. Várakozásaink szerint e program minden résztvevő számára megadja az intézményin kívüli társadalomalkotás élményét és abban azt, hogy személyesen ő maga megtapasztalhatja önmaga hatóerejét.

A fentiekből fakadóan programunk jellemzően korcsoportok között, a tapasztalt korosztály irányából a friss korosztályok irányába, illetve a tudás irányából a tudásigény irányába fogalmazza meg önmagát.
Kéthetente megrendezésre kerülő Teadélutánjainkon várjuk azokat, akik szívesen tapasztalják meg, hogy mit is jelent az az élmény, amikor a hétköznapokban személyes üzenetünk, buzdító erőnk, támogatásunk jut el egyenesen olyanokhoz, akikkel szemben egyéni életünkben nem állunk kapcsolatban, ám a közösségben mégis együvé tartozunk.
Örömrendezvényeinken olyan résztvevőket szólítunk meg, akik befogadóként vállalkoznak ezekre az üzenetekre. Iskolákat, kisebb magánúton szerveződő csoportokat, érdeklődő közösségeket választunk társul az első ütemben. Azt kívánjuk tőlük, hogy érezzék át a PDFoundation társadalmi felelősségvállalás programjának eszmeiségét és éljék meg az adódó élményeket. Ezekkel töltekezve pedig a továbbiakban éljék teljesebben a hétköznapjaikat.

Számomra, mint alapító számára hangsúlyosan fontos volt, hogy a PDFoundation vállalja fel ezt a küldetést. Abban hiszek, hogy hétköznapi létünk méltó megéléséhez elevenen hozzátartozik saját hatókörünk megtapasztalása és annak folyamatos vizsgálhatósága önmagunk számára. Ez nyújt ugyanis kulcsot ahhoz, hogy belátásunk szerint és felelősségtudatunk kiterjesztésével érezhessük, hogy az életben alkotunk, az életet éltjük.

Büszke vagyok arra, hogy Haefflerné Greilich Anikó,​aki maga is három gyermekét férjével a természetes értékek és társadalmi szerepvállalás mentén neveli, vállalkozott segítőtársul a programhoz. Szeretettel ajánlom figyelmükbe Őt, aki tudatosan a legjobbra törekvő anya, szerető feleség és a társadalom alapvető értékeiben gondolkodó nyitott szívű társunk.

Hajnal Gyöngyi
alapító