Kuvasz és Ember Program

A modern ember számára az önmagára és kultúrájára találást jelenti a természettel és annak résztvevőivel alkotott viszonya. Az egészséges pszichéjű ember az egészséges társadalom alap eleme.

Történelmi múltba nyúlik vissza az a tapasztalat, hogy ember és kutya kapcsolata, mennyire a szociabilitásunk alapjait bontogatja. Intelligenciánk kibomlása, partnerkapcsolatra való képességünk, de még hétköznapi kreativitásunk is jelentékenyen fejleszthető gyermekkori kutyatárs bevonásával, illetve megtartható felnőtt korban hasonló módon. A régmúlt idők próbáját is kiállt, máig fennmaradt fajták óriási előnye, hogy egykori “használati” irányuk mára is átkódolható. A kuvasz ősi magyar fajta. A védelem és megőrzés terén múlhatatlan értéket képvisel, melyre való képességét máig megőrizte. Kiváló intelligenciája alkalmassá teszi akár szélsőséges helyzetekben is a gondos mérlegelésre; bátran támadó, illetve szeretetteljes gyengéd magaviseletre. A gyakorlatban ebből azt érzékeljük, hogy egy illető kuvasz megfelelő helyzetben nehezen legyőzhető, kitartó, agyafúrt házőrző. Más helyzetben ugyanez a kutya a legkedvesebb családtag, aki a gyerekekkel minden játékban benne van. Ez a kutyafajták között is igen ritka adottság és a fajta nemességéről árulkodik.
 
Modern korunkban kiváló lehetőség a fajtával való társadalmi együttműködésben, hogy megismerve és megtapasztalva annak sokszínűségét, az emberi elme és szunnyadó kreatív potenciál feléledjen és felnőtt korban aktív is maradjon az egyénben. Ezért hívta életre a PDF Állat- és környezetvédelmi Alapítvány programját, mint egy komplex oktatási, tehetséggondozási és egészségmegőrző kezdeményezést. A program felügyeletét Sárközi Hajnalka, okleveles agrármérnök Pro-Natura Plaquette díjas szakember látja el, a rendezvényekre iskolai bemutatók, erdei iskola programok és tájékoztató előadások formájában kerül sor.
 

Felhívás!
 

Kedves Kuvaszosok!

Mint azt a 2017.03.04-i MKFE éves évad nyitó-záró rendezvényen történt, felkérésre tett előadásomban is jeleztem az általam létrehozott Alapítvány kifejlesztette és elindította Kuvasz és Ember Programját a 2016. év decemberében. Ez egy, a szerves műveltség keretrendszerét a társadalomépítésben alkalmazó oktatási, szociokulturális kutatási és mentálhigiénés program a társadalmi felelősségvállalás keretrendszerében. 

Kuvasz és Ember Program:
A program célja a Kuvaszt a maga ősi karakterében tartva, annak közreműködésével életre segíteni a társadalom hasznára stabilizálódni képes embert, aki a lehető legmagasabb erkölcsi és intellektuális szintjét tudja elérni. Mindent, amely egyéni kvalitásai okán számára adott, hogy önmaga előtt saját kreativitásnak, szellemiségének, identitásának megfogalmazásra nyíljon optimális lehetősége. Ez ugyanis az egészségesen megelégedett, ereje teljében lenni képes emberi lény kialakulásához nélkülözhetetlen alaplépés. A Kuvasz fajta erre vonatkozólag a történeti időkben kialakult és csiszolódott kvalitásai mentén komoly potenciállal rendelkezik. Előadásokat, bemutatókat, közönségtalálkozókat,hagyományőrző alkalmakat szervezünk. Sikeres program esetén tapasztalható értékes visszahatás magára a fajtára is. 

Járulékos haszon a fajta számára:
Elősegíti a minőségi egyedek megjelenését, mivel társadalmi figyelmet és igényt generál. Ugyanezen okból támogatja a tökéletesítő tenyésztői munkát. Illetve lehetőséget teremt a kuvasztartók számának növekedésével arra, hogy kifejezetten a téma köré helyi közösségek alakuljanak, melyekben a fajta megerősödhet. Egészen hosszú távon pedig megalapozza a fajta hagyományos képességein nyugvó új helyét és méltó megítélését a mai modern keretek között.

Járulékos haszon a tenyésztés számára:
Növekvő igény és érdeklődés a fajta iránt. Minőségi kutyatartás iránti igény fejlődése. Nyíló piaci lehetőségek. Szakmai továbbfejlődés.

Járulékos haszon a tartók számára:
Közösségi élmény a Kuvasz közreműködésével. A Kuvasz egyedi belső világának felfedezési élménye. A Kuvasz, mint társ különlegesen személyiségformáló erejének megtapasztalása. Személyiségfejlődés, mely a mindennapi sikerek és ambiciók elsődleges katalizátora.

Perspektíva:
A Kuvasz és Ember Programot bemutattuk a 9 magyar kutyafajta gondozásával megbízott Kormánybiztos úrnak. Ő teljes egyetértéséről biztosította a Programot. Illetve arra kért bennünket, hogy fogadjuk el az Állami Génmegőrzési Programban való részvételt, hivatkozással arra, hogy a Kuvasz és Ember Program társult tudományokra épülő vonulat. Aktív erkölcsi, szellemi, gyakorlati, illetve gazdasági támogatásáról biztosított bennünket. Mi a felkérést elfogadtuk és a kért dokumentációkat részére leadtuk.
Itt jegyezném meg, hogy a Kuvasz és Ember Program a társadalom, az Alapítvány és a kuvasz fajtát minőségi módon a magánélet és a tenyésztés szintjén megjelenítő kuvaszosok és tenyésztők között szerveződik. Őket egyénként jeleníti meg és biztosít számukra lehetőségekest.
A fajtát jogi személyként az MKFE képviseli szakmai hivatalosságában, annak minden szegmensére kiterjedően a társadalom szintjén. Így természetesen kezdeményeztünk szerződéses kapcsolatfelvételt, melyre vonatkozó egyeztetések folyamatban vannak. Bízunk ennek sikerében, hiszen jómagam rendes tag is vagyok a Fajtagondozó Egyesületben és támogatni kívánom erőmmel annak minőségi munkáját, sikereit a társadalmi és jogi működésének vetületében. Illetve összekötő erőként kívánok feladatot vállani segítve az egységes fellépést.

Lehetőség van a program megismerésére, illetve kérdésekre is szívesen válaszolok, ha megkerestek engem, illetve az Alapítványt. Várjuk azok jelentkezését, akik érdeklőnek és szívesen lennének tenyésztőként, avagy kuvaszosként részesei a folyamatnak. 

Hajnal Gyöngyi